Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Επαγγελματικά

Ιστορικό διεκδίκησης άδειας Άσκησης επαγγέλματος Τ.Α.

Για λόγους ιστορικής αποκατάστασης της αλήθειας και προκειμένου να ενημερώνονται οι νεότεροι συνάδελφοι, αξίζει να αναφερθεί ότι προκειμένου να εκδοθεί η συγκεκριμένη διάταξη, απαιτήθηκαν 4 ημέρες πανελλαδικής απεργίας που διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων.

Read More
Επαγγελματικά

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Αδείας Άσκησης Επαγγέλματος 2004

Το σχέδιο του Π.Δ. οπως τελικα διαμορφωθηκε απο τους υπουργούς Υγείας και Παιδείας , βασισμενο στην εισήγηση του ΠΑΣΥΤΑ και που τελικά δεν προωθήθηκε προς επικύρωση, υστερα απο αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να εμποδιστεί η ουσιαστική αναβάθμιση του επαγγέλματός του Τεχνολόγου Ακτινολόγου.
Το Π.Δ που εκδόθηκε το 2014 αποτελει μια γραφικρατική διαδικασία που τίποτα ουσιαστικό δεν προσφέρει για την ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου και της παρουσίας του Τ.Α.

Read More
Επαγγελματικά

Εισήγηση στην Ολομέλεια του ΚΕΣΥ για τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις απόκτησης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνολόγου Ακτινολόγου.

Ο Τ.Α. κατά την άσκηση του επαγγέλματος του επιδιώκει την παροχή της βέλτιστης φροντίδας υγείας για τον πολίτη στο πεδίο της ενασχόλησης του, την προαγωγή της προστασίας, ασφάλειας και ευημερίας του ασθενούς.
Τηρεί πιστά και εφαρμόζει εξατομικεύοντας κατά άρρωστο και περίπτωση τους κανόνες και κανονισμούς ακτινοπροστασίας.
Ο Τ.Α. ασκεί το έργο του σύμφωνα με τις επιστημονικά παραδεκτές και τεκμηριωμένες διεθνώς πρακτικές, με σκοπό να παρέχει τις βέλτιστες υπηρεσίες με χρήση ακτινοβολίας.
Ο Τ.Α. γνωρίζει και τηρεί τον Κώδικα Ηθικής που διέπει το επάγγελμα του όπως αυτός εξειδικεύεται από την επιστημονική εταιρεία του χώρου του, και την International Society of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT).

Read More