Σεμινάριο Μαστογραφίας_Old

Πρόγραμμα

Ε.Ε.Α.Μ. – ΠΑ.ΣΥ.Τ.Α.
00Days
00Hours
00Minutes
00Seconds

Επιστημονικά υπεύθυνοι σεμιναρίου

member

Αθηνά Βούρτση

Ειδική Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού MD, PhD


Ιδρυτική Πρόεδρος Ε.Ε.Α.M.
Ευρωπαϊκή σύνδεσμος DenseBreast-Info.org

member

Σπύρος Λαζάρου

Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης Μαστού


Ιδρυτικό Μέλος – Ταμίας Ε.Ε.Α.Μ.
Μέλος ΙΣΑ, ΕΕΑ, ΕΧΕΜ, ΕΕΥ, EUSOBI, RSNA

member

Μαρία Αλαφάκη

Τεχνολόγος Ακτινολόγος


Επιστημονική Συνεργάτης Α’ Χειρουργικής
Κλινικής Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Ημέρα Πρώτη

31 Ιανουαρίου 2023

Εισαγωγή στη Μαστογραφία

18:30 – 19:30

Α. Βούρτση, Μ. Αλαφάκη, Σ. Λαζάρου

Εισαγωγη στο σεμινάριο μαστογραφίας, ενδιαφέρουσες παράμετροι της απεικόνισης μαστού που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο.

19:30 – 20:30

Γ. Οικονόμου

Ακτινοανατομία του μαστού και φυσιολογικές παραλλαγές

20:30 – 21:30

Α. Μιχαλόπουλος

Φυσιολογική λειτουργία του μαστού κατά τις διάφορες φάσεις της ζωής της γυναίκας

Ημέρα Δεύτερη

2 Φεβρουαρίου 2023

Παθολογία του μαστού

18:30 – 18:50

Σ. Λαζάρου

Καλοήθεις παθήσεις

18:50 – 19:10

Ν. Συργιάννης

Αλλοιώσεις ενδιάμεσης επικινδυνότητας

19:10 – 19:30

Γ. Μπαρμπαλιός

Κακοήθεις παθήσεις

Αξιολόγηση Ασθενούς

19:30 – 20:30

Ν. Πατσινακίδης

Παράγοντες ευεργετικοί για την πρωτογενή πρόληψη της νόσου

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού

Μοντέλα αξιολόγησης ασθενούς: Ποια η σημασία τους στην κλινική πράξη

Tips και tricks για την λήψη ολοκληρωμένου ιστορικού

Η αξία της προληπτικής μαστογραφίας

20:30 – 20:50

Α. Βούρτση

Περιορισμοί της μαστογραφίας

Πως η άρτια τεχνική επιδρά στη ορθή διάγνωση

20:50 – 21:30

Κ. Κουφόπουλος

Η αξία της μαστογραφίας στην πρώιμη διάγνωση της νόσου

Ημέρα Τρίτη

7 Φεβρουαρίου 2023

Παράμετροι μαστογραφικής απεικόνισης

18:30 – 19:30

Δ. Κατσιφαράκης

Η παρουσίαση του Μαστογράφου. Τεχνικά χαρακτηριστικά στον Μαστογράφο.

19:30 – 20:30

Μ. Αλαφάκη

Σύγχρονες τεχνολογίες απεικόνισης μαστού με ιοντιζουσα ακτινοβολία

20:30 – 21:30

Μ. Αλαφάκη

Χώρος διενέργειας εξέτασης, φροντίδα ασθενούς, ενημέρωση, ιστορικό

Ημέρα Τέταρτη

9 Φεβρουαρίου 2023

Μαστογραφική εξέταση ασθενούς

18:30 – 19:30

Μ. Αλαφάκη

Παράμετροι άρτιας μαστογραφικής απεικόνισης- Μαστογραφική τοποθέτηση

Μαστογραφικές λήψεις

19:30 – 19:50

Χ. Μαραγκάκη

Μαστογραφική τοποθέτηση με ενθέματα

19:50 – 20:30

Μ. Αλαφάκη

Διαδικασία απεικόνισης με τομοσύνθεση – Μαστογραφική τοποθέτηση ασθενών με ειδικές ανάγκες- Συμπληρωματικές λήψεις

Τομοσύνθεση μαστού

20:30 – 21:30

Σ. Λαζάρου – Α. Μιχαλόπουλος

Βασικές αρχές της μεθόδου: Τι οφείλει να γνωρίζει ο τεχνολόγος;

Η αξία της τομοσύνθεσης στην πρόληψη καρκίνου του μαστού

Στερεοστατική βιοψία υπό την καθοδήγηση της τομοσύνθεσης

Ημέρα Πέμπτη

14 Φεβρουαρίου 2023

Σύγχρονες τεχνολογίες απεικόνισης μαστού

18:30 – 19:30

Α. Βούρτση

Υπερηχογράφημα μαστού

Αυτοματοποιημένο υπερηχογράφημα (ABUS)

19:30 – 20:30

Α. Ρουσάκης

Μαγνητική μαστογραφία (MRI)

20:30 – 21:30

Θ. Χαλαζωνίτης

Μαστογραφία διπλής αντίθεσης με χρήση σκιαγραφικής ουσίας (CESM)

Ημέρα Έκτη

16 Φεβρουαρίου 2023

Σύγχρονες τεχνολογίες απεικόνισης μαστού

18:30 – 19:30

Ε. Γεωργίου – Μ. Αγγελόπουλος

Επεμβατικές διαδικασίες με την καθοδήγηση της μαστογραφικής εικόνας. Τεχνική τοποθέτησης συρμάτινου οδηγού

Στερεοστατική βιοψία: Βασικές αρχές και διαδικασία τεχνικής

19:30 – 20:30

Ν. Συργιάννης

Ευρωπαϊκά πρωτόκολλα και κανονισμοί για τα ποιοτικά πρότυπα της μαστογραφίας

Ορισμοί και πρωτόκολλα για την ψηφιακή μαστογραφία

Προϋποθέσεις και συνεχιζόμενη εκπαίδευση

20:30 – 21:30

Μ. Αλαφάκη

Ο ρόλος του τεχνολόγου στις επεμβατικές πράξεις

Ημέρα Έβδομη

21 Φεβρουαρίου 2023

Σύγχρονες τεχνολογίες απεικόνισης μαστού

18:30 – 19:30

Α. Μανέτου

Ευρωπαϊκά πρωτόκολλα και κανονισμοί για τα ποιοτικά πρότυπα της μαστογραφίας

19:30 – 20:30

Μ. Αλαφάκη

Προϋποθέσεις  επάρκειας του Τεχνολόγου για την μαστογραφία και συνεχιζόμενη εκπαίδευση

20:30 – 21:30

Μ. Αλαφάκη – Δ. Κατσιφαράκης

Συζήτηση με το ακροατήριο

Ημέρα Όγδοη

23 Φεβρουαρίου 2023

Διασφάλιση ποιότητας μαστογραφίας

18:30 – 19:30

Σ. Λαζάρου

Δοκιμασίες και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου εξοπλισμού. Η άποψη του ιατρού

19:30 – 20:30

Δ. Κατσιφαράκης

Δοκιμασίες και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου του ΤΑ

20:30 – 21:30

Α. Μανέτου

Δοκιμασίες και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου Φυσικού Ιατρικής

Ημέρα Ένατη

28 Φεβρουαρίου 2023

Διασφάλιση ποιότητας μαστογραφίας

18:30 – 20:00

Σ. Λαζάρου – Α. Κυρίτσης

Ποιοτικός έλεγχος Μαστογραφίας με πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης

Μητρώο/Αρχείο μαστογραφίας. Προγράμματα καταγραφής και διαχείρισης ιστορικού ασθενών. Ευκολίες και παγίδες που παρέχουν στην καθημερινότητα του τεχνολόγου

20:00 – 20:30

Μ. Αλαφάκη

Συχνά λάθη στην απεικόνιση μαστού – τρόποι αποφυγής ή διόρθωσης

20:30 – 21:30

Α. Κατσούλη

Αξιολόγηση της ποιότητας απεικόνισης. Αξιολόγηση της τεχνικής της μαστογραφίας

Συχνά λάθη: Πως μπορούν να αποφευχθούν; Παρουσίαση περιστατικών

Ημέρα Δέκατη

2 Μαρτίου 2023

Ακτινοπροστασία κατά την μαστογραφία

18:30 – 20:30

Α. Μανέτου

Ακτινοπροστασία εξεταζόμενης κατά την μαστογραφία

Ακτινοπροστασία προσωπικού κατά την μαστογραφία

20:30 – 21:30

Όλοι

Συζήτηση με το ακροατήριο – Κλείσιμο Σεμιναρίου