Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων − Ακτινολόγων

Συνάδελφοι, οι συνεχείς παρεμβάσεις του ΠΑΣΥΤΑ διαχρονικα, ως μόνο νόμιμο μέλος της ΠΟΕΔΗΝ, οδήγησαν το 2014 στην έκδοση της Άδειας άσκησης επαγγέλματος γα τον ΤΑ.

Ανατρεχοντας στο παρακάτω ΦΕΚ, μπορείτε να δείτε τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, την προσωρινή ή οριστική απαγόρευση, καθώς και το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος.

Your browser does not support pdf embeding. You can download the document here