3η Επιστημονική Διαδικτυακή Ημερίδα «Δημήτρης Κουμαριανός» new_generation_RTs

18:30
Έναρξη – Εισαγωγή προεδρείου

Αγγελική Κολυδά

Βασιλική Γιαννούλη

18:30-18:35
Ευθύμιος Αγαδάκος
Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Τ.Α. – Regional Director ISRRT
Εναρκτήριος χαιρετισμός
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=1104
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=11252

Χαιρετισμοί

18:35-18:40
Καθηγήτρια ΠΑ.Δ.Α. Λήδα Γώγου
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=1592

18:40-18:45
Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α. Ελευθέριος Λαβδάς
Διευθυντής Τομέα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=1955

18:45-18:50
Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α. Δημήτριος Κεχαγιάς

18:50-18:55
Καθηγήτρια ΠΑ.Δ.Α. Γεωργία Οικονόμου
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=3693
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=10097

18:55-19:00
CEO ISRRT Δημήτρης Κατσιφαράκης
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=2208

Ειδική παρουσίαση

19:00-19:15
Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α. Ελευθέριος Λαβδάς
Μη συνεργάσιμοι αλλά και συνεργάσιμοι ασθενείς σε εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=2652

Παρουσιάσεις

19:15-19:25
Κωνσταντίνα Δεληγιάννη
Κριτήρια επιλογής σχολής, Οργάνωση του προγράμματος σπουδών και η αξία της πρακτικής άσκησης
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=3868
Περισσότερα...

19:25-19:35
Κωνσταντίνος Κάνδηλας
Επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης και θεωρητικών μαθημάτων: φέρνουν το ίδιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα;
Περισσότερα...

19:35-19:45
Αντωνία Αθέρα
Ο τεχνολόγος ακτινολόγος και η ακτινογραφία θώρακος
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=6843
Περισσότερα...

19:45-19:55
Δαμιανή Περδικάκη
Ακτινογραφική ποιότητα και αιτίες απόρριψης ακτινογραφιών
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=4917
Περισσότερα...

19:55-20:05
Ιωάννα-Σοφία Καρανίσα
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=5747
Ο ρόλος του τεχνολόγου ακτινολόγου στη διαχείριση των παιδιατρικών αρρώστων στην ακτινοθεραπεία
Περισσότερα...

20:05-20:15
Σωτηρία Χριστοφή
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=7506
Μελλοντικές προοπτικές στην εξέλιξη των τεχνικών θεραπείας για τον καρκίνο
Περισσότερα...

20:15-20:25
Περσεφόνη Κατσαρίνη
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=8002
Ακτινοπροστασία ασθενούς σε απεικονιστικό τμήμα με ραδιοφάρμακα
Περισσότερα...

20:25-20:35
Βερόνικα Διακοδημητρίου
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=8362
Ακτινοπροστασία σε μονάδες θεραπείας με ραδιοφάρμακα
Περισσότερα...

20:35-20:45
Σωτήρης Λιαπάτης
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=8696
Υπολογιστική Τομογραφία: Αορτής-Αορτογραφία
Περισσότερα...

20:45-20:55
Μανώλης Αρετούλης – Χριστόδουλος Μελιανός
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=9301
Η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας για την απεικόνιση του χόνδρου των αρθρώσεων: συμβατικές και εξειδικευμένες ακολουθίες παλμών
Περισσότερα...

20:55-21:05
Θεοφάνης Θωμάς
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=10321
Απεικόνιση σε μαγνητικούς τομογράφους υψηλού πεδίου: Πλεονεκτήματα και περιορισμοί
Περισσότερα...

21:05-21:15
Μαρία Ανδριτσοπούλου
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=11362
Ο ρόλος του Τεχνολόγου Ακτινολόγου στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
Περισσότερα...

21:15-21:25
Αναστασία Πρόκου
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=11959
Πανοραμική Ακτινογραφία: Ορθή Τεχνική & Σφάλματα κατά την Τοποθέτηση
Περισσότερα...

21:25-21:35
Νίκος Τσουβελακίδης
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=12722
Σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης της καρδιάς με Αξονικό Τομογράφο
Περισσότερα...

Ειδική ομιλία

21:35-21:45
Μάρκος Καψαμπέλης
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=13644
Αξιολόγηση του βαθμού ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την ακτινοπροστασία στο χώρο εργασίας τους
Περισσότερα...

Κλείσιμο 3ης διαδικτυακής επιστημονικής ημερίδας
«Δημήτρης Κουμαριανός» #new_generation_RTs

Σύνοψη εργασιών ημερίδας – Συμπεράσματα