Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων
διοργάνωσε την 3η Επιστημονική Διαδικτυακή Ημερίδα

"Δημήτρης Κουμαριανός"

#new_generation_RTs

Σαββατο 20 Μαρτίου 2021

Συμμετοχή ΠΑ.Δ.Α.

Την ημερίδα χαιρετίζει η κοσμήτωρ και καθηγητές του ΠΑ.Δ.Α.

Πρωτότυπες Εργασιεσ

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν πρωτότυπες εργασίες φοιτητών και αποφοίτων.

Ηταν ευχης έργο να τιμησουμε

τον δασκαλο τον συνάδελφο τον φιλο

Στον δάσκαλο

Οφείλουμε την γνώση

Στον συνάδελφο

Οφείλουμε την συνεργασία

στον φίλο

Οφείλουμε την συμπαράσταση

χαιρετισμους

Απηύθυναν η κοσμήτωρ της σχολής, ο διευθυντής και καθηγητές του τομέα Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας του ΠΑ.Δ.Α.

Ομιλίες

Από φοιτητές και απόφοιτους του ΠΑ.Δ.Α.

Εργασιες

Από Τεχνολόγους Ακτινολόγους και καθηγητές του ΠΑ.Δ.Α.

Συμμετέχω Μαθαίνω