Ιστορικο

Κατάλογος πραγματοποιηθεισών επιστημονικών εκδηλώσεων

του Πανελληνίου συλλόγου Τεχνολόγων Ακτινολόγων.

1ο Πανελλήνιο  Συνέδριο Ακτινοτεχνολογίας Εθνικό  Ίδρυμα  Ερευνών 

13-15/12/1985.

Συνδιοργάνωση: Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

2ο Πανελλήνιο  Συνέδριο Ακτινοτεχνολογίας Ευγενίδειο  Ίδρυμα 16-18/3/1990

Διοργάνωση : Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων.

1ο Σεμινάριο Ποιοτικού  Ελέγχου  Ακτινογραφικής  Απεικόνισης, Ιτέα,  Πολιτιστικό Κέντρο Υγείας , 9-10/11/1991, υπό την Αιγίδα Υπουργείου Υγείας.

2ο Σεμινάριο (Επαναληπτικό) Σεμινάριο  Ποιοτικού Ελέγχου  Ακτινογραφικής Απεικόνισης, Δημοτικό Περίπτερο Φιλλίπειον, Γιαννιτσά, 16-17/5/1992, υπό την  Αιγίδα Υπουργείου Υγείας.

1ο Πανελλήνιο  Συμπόσιο Ακτινοτεχνολογίας Νεωτέρων  Απεικονιστικών  Μεθόδων   

Ξενοδοχείο Caravel 13-15/11/1992.

Διοργάνωση : Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Εργαστήριο    Ακτινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

9th  International Teacher’s seminar, Itea, Greece, 3-7/6/1992.

Συνδιοργάνωση :  ΙSRRT και Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων.

2ο Πανελλήνιο  Συμπόσιο Ακτινοτεχνολογίας. Νεωτέρων Απεικονιστικών Μεθόδων

Δημοτικό Θέατρο, Αλεξανδρούπολη, 5-7/11/1993.

Συνδιοργάνωση με το Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικού τμήματος Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του  ΕΟΦ.

Θεματικό  Συνέδριο: Η ακτινοπροστασία στη νοσοκομειακή  πράξη. Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών 27-29/5/1994, υπό την Αιγίδα και την οικονομική συμπαράσταση του Δήμου Γιαννιτσών.

Ετήσιο Συμπόσιο Τεχνολόγων Aκτινολόγων, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 20/11/1994.

Με την συνεργασία του Τμήματος  Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σεμινάρια Ακτινοπροστασίας :

α.         Αμφιθέατρο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτου 15-16/5/1996

β.         ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η (Ηράκλειο) 23-24/11/96

γ.         ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Ι   (Ιωάννινα) 23-24/3/97

Συνδιοργάνωση : Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων.

3Ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ακτινοτεχνολογίας, Πάτρα 14-15/11/1998, Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας.

Ημερίδα «Επαγγελματική Πορεία του Τεχνολόγου Ακτινολόγου», Αθήνα 24/05/1998, Ξενοδοχείο NOVOTEL.

5η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Τεχνολόγων Ακτινολόγων  Εκπροσώπων Νοσοκομείων και  Κ.Υ, Βόλος 4-5/4/1998.

3Ο Συμπόσιο  Ακτινοτεχνολογίας «Απεικονιστικές  Μέθοδοι Θώρακος», Ιτέα 3-4/6/1995, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιτέας, Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ημερίδα Οδηγία περί  Ακτινοπροστασίας 97/43 Euratom. Αμφιθέατρο Υπουργείου Υγείας  21/1/2000. Υπό την Αιγίδα Υπουργείου Υγείας.