Ιστορικό διεκδίκησης άδειας Άσκησης επαγγέλματος Τ.Α.

Το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΤΑ δημοσιεύει ένα σύντομο ιστορικό σχετικά με τις προσπάθειες της διεκδικησης απο την Πολιτεία της καθιερωσης Αδείας Ασκήσεως επαγγέλματος του Τεχνολόγου ακτινολόγου. Οι προσπάθειες αυτές ξεκίνησαν το 1997, το δε αποτέλεσμα όπως αποτυπώθηκε στο Προεδρικό Διάταγμα το 2014 καθόλου δεν ικανοποιεί την θέση του ΠΑΣΥΤΑ.

Ωστόσο, για λόγους ιστορικής αλήθειας αλλά και σαν παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές των τεχνολόγων ακτινολόγων, παρατίθεται το σύντομο αυτό ιστορικό:

Το 1997, σύμφωνα με τον ν. 2519/97, άρθρο 52, παρ.4 -όπως αυτός διορθώθηκε με τον ν. 2646/98 άρθρο 10 παρ.5- για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνολόγου ακτινολόγου, προβλέπεται η έκδοση Π.Δ. ύστερα από γνώμη του ΚΕΣΥ για τους όρους και τις προϋποθέσεις κλπ..

Για λόγους ιστορικής αποκατάστασης της αλήθειας και προκειμένου να ενημερώνονται οι νεότεροι συνάδελφοι, αξίζει να αναφερθεί ότι προκειμένου να εκδοθεί η παραπάνω διάταξη, απαιτήθηκαν 4 ημέρες πανελλαδικής απεργίας που διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων.

Οι παλαιότεροι θα θυμούνται τις μεγάλες συγκεντρώσεις μας έξω από το Υπουργείο Υγείας και τη μεγάλη πορεία στους δρόμους της Αθήνας και έξω από την Βουλή των Ελλήνων, φορώντας άσπρες μπλούζες και κίτρινα περιβραχιόνια με το σήμα του συλλόγου.

Στην απεργία εκείνη, πολλοί από τους συναδέλφους είχαν συρρεύσει στην Αθήνα από όλη την χώρα και από μεγάλες πόλεις,-όπως π.χ. η Θεσσαλονίκη- με ενοικιασμένα για το σκοπό αυτό λεωφορεία.

Αποτέλεσμα αυτών των κινητοποιήσεων ήταν η έκδοση της συγκεκριμένης διάταξης του νόμου που προαναφέραμε.

Το 1999, στις 21 Ιουνίου με την υπ’ άρ. 8583 απόφαση του  ΚΕΣΥ συγκροτήθηκε επιτροπή για τη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ επί του ανωτέρω θέματος.

Η επιτροπή αυτή -στην οποία συμμετείχαν 4 μέλη του Δ.Σ. του ΠΑΣΤΑ (οι συνάδελφοι Κατσιφαράκης Δημήτρης, Αθανασόπουλος Νίκος , Κουμαριανός Δημήτρης, Κουτσούκος Π.) και ο Διευθυντής ακτινολόγος γιατρός κ. Μαλαχίας Γιώργος ουδέποτε συνεδρίασε. με ευθύνη του προέδρου του κ. Γουλιάμου Αθανασίου, καθηγητή ακτινολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθήνας.

Μετά από τις επίπονες και επίμονες προσπάθειές μας, η ολομέλεια του ΚΕΣΥ με την απόφασή της 166ης ολομέλειάς της, αποφάσισε στις 5.4.2001 ομόφωνα για τον τρόπο έκδοσης αδείας ασκήσεως του επαγγέλματός μας.

Είχαν προηγηθεί εξαντλητικές συσκέψεις στην ολομέλεια του ΚΕΣΥ.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΤΑ Δημήτρης Κατσιφαράκης κατά την διάρκεια της εισήγησής του στην ολομέλεια του ΚΕΣΥ (Ιούλιος 2002) είχε τότε να αντιμετωπίσει την διασπαρείσα τεχνηέντως φήμη ότι οι Τεχνολόγοι ακτινολόγοι επιδιώκουν να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος, με στόχο να διατυπώσουν σε δεύτερη φάση την απαίτηση λειτουργίας δικών τους ακτινολογικών εργαστηρίων.

Στην μάχη που έδωσε τότε σαν εκπρόσωπος του κλάδου στην ολομέλεια του ΚΕΣΥ σημαντικοί συμπαραστάτες και αρωγοί ήταν ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΔΗΝ στο ΚΕΣΥ, η κ. Μαρία Κοκκολιού αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ, η κυρία Σακκά Ιλεάννα εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ και η κυρία Λιλίκα Βασιλάκου τωρινή αντινομάρχης Αθηνών.

Με το υπ αριθμ. Υ&ΓΓ/2399, 21.5.2001 έγγραφο της Διεύθυνσης επαγγελμάτων Υγείας, η απόφαση 4 της 166ης ολομέλειας επεστράφη στο ΚΕΣΥ με την πρόφαση -όπως φαίνεται στο υπηρεσιακό έγγραφο- ότι δεν υπήρχε εκτενής αναφορά στα πεδία :

1.         Αρχές κατά την άσκηση του επαγγέλματος

2.         Ασυμβίβαστα κατά την άσκηση του επαγγέλματος

3.         Ανάκληση αδείας

4.         Μετεκπαίδευση

5.         Απαγορευτικές διατάξεις

6.         Μεταβατικές διατάξεις

7.         Κυρώσεις από την παραβίαση των βασικών αρχών της άσκησης του επαγγέλματος.

Ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ με το έγγραφο με αριθμό 2164/18.7.2001, απευθυνόμενος στη Διεύθυνση Επαγγελμάτων υγείας τους γνωρίζει ότι τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο ΚΕΣΥ (βλέπε προηγούμενα 7 σημεία) ουδεμία σχέση έχουν με έκφραση γνώμης επί επιστημονικού επιπέδου και αφορούν νομικές ρυθμίσεις που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΚΕΣΥ.

Η Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπ.Υγείας με το έγγραφό της Υ&Γ/4478, απαντά ότι η γνώμη του ΚΕΣΥ όπως προκύπτει από το Ν. 2519/97 άρθρο 52 παρ.4 συνίσταται ακριβώς στον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος το οποίο παράλληλα διατυπώνει και τη γνώμη προκειμένου να ληφθεί υπ’ όψιν η άποψη των αρμοδίων φορέων για το ζήτημα.

Η ολομέλεια του ΚΕΣΥ εξουσιοδότησε τότε επιτροπή με πρόεδρο τον καθηγητή της ενδοκρινολογίας κύριο Τόλη Γεώργιο και τη συμμετοχή εκπροσώπου του ΠΑΣΤΑ, με σκοπό να εκπονήσει εισήγηση για τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης αδείας άσκησης επαγγέλματος του Τεχνολόγου ακτινολόγου.

Η επιτροπή ολοκλήρωσε άμεσα το έργο της και το υπέβαλε στον πρόεδρο του ΚΕΣΥ, καθηγητή κ. Λαμπίρη.

Ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ, αφού ζήτησε και έλαβε τη θετική γνώμη του καθηγητού  της Ακτινολογίας κ. Δ.  Κελέκη, όπως και τις θέσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Τεχνολόγων Ακτινολόγων, εισήγαγε στην ολομέλεια του ΚΕΣΥ, την  31.5.2002, την πρόταση για την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η ολομέλεια ζήτησε κάποιο χρόνο προκειμένου να επεξεργασθεί παρατηρήσεις μελών της και τελικά μέσα από διορθώσεις και τροποποιήσεις εκδόθηκε ομόφωνα και με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου μας η απόφαση αριθμ. 7 της 175ης ολομέλειας στις 30.10.2002.

Η απόφαση διαβιβάσθηκε στο γραφείο της τότε υφυπουργού Υγείας κ. Ελπίδας Τσουρή.

Η υφυπουργός χορήγησε την έγκριση με την μονογραφή της.

Στο αρχείο του Συλλόγου μας υπάρχει το σχετικό πρωτότυπο έγγραφο, με τοποθετημένη πάνω του την στρογγυλή σφραγίδα της ελληνικής δημοκρατίας.

Όμως, στις αρχές του 2003, η υφυπουργός καλεί στο γραφείο της το Δ.Σ. του ΠΑΣΤΑ και του δηλώνει ότι δέχθηκε επιστολή αλλά και επίσκεψη κάποιου Συλλόγου αποφοίτων ΤΕΙ, οι οποίοι της επεσήμαναν ότι κάθε  προσπάθεια έκδοσης άδειας επαγγέλματος μειώνει τον χαρακτήρα των πτυχίων του ΤΕΙ και συνεπώς είναι αντίθετος με την έκδοση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.

Η επίσκεψη αυτή δε –σύμφωνα με τη δήλωση της κυρίας υφυπουργού- συνοδεύονταν και από γραπτή επιστολή του συλλόγου καθηγητών του ΤΕΙ.

Η υφυπουργός δηλώνει τελεσίδικα στο Δ.Σ. του  ΠΑΣΤΑ  ότι η απόφασή της δεν μπορεί να προωθηθεί προκειμένου να γίνει Προεδρικό Διάταγμα, διότι μερίδα του κλάδου (ένας άλλος σύλλογος) έχει αντιρρήσεις επί της εκδόσεως αδείας ασκήσεως επαγγέλματος και ότι λόγω και της προεκλογικής περιόδου (εθνικές εκλογές στις αρχές Μαρτίου 2003), δεν της επιτρέπεται να προχωρήσει σε κάποια τέτοια ρύθμιση χωρίς τη συναίνεση όλου του χώρου.

Μια ακόμη προσπάθεια του ΠΑΣΤΑ, επαναλαμβάνεται τον Μάιο του 2003, με την ευκαιρία των Ολυμπιακών αγώνων.

 Το θέμα ανακύπτει πλέον πολύ πιεστικά εξ αιτίας των Ολυμπιακών αγώνων, όπου η Επιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος έχει παρακινήσει και υποδείξει στα μέλη της να είναι εθελοντές στην λειτουργία του  απεικονιστικού τμήματος της Πολυκλινικής στο Ολυμπιακό Χωριό.

Υπενθυμίζεται, ότι για να είναι κάποιος εθελοντής σε υπηρεσίες Υγείας (όπως φαίνεται και στην σχετική αίτηση) θα έπρεπε να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Τότε είχαμε δηλώσει επίσημα στο οργανισμό «Αθήνα 2004» ότι ο κλάδος μας συνολικά προσφέρεται ως εθελοντής στις υπηρεσίες του, ωστόσο, ζητούσαμε την έκδοση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος. Ο Οργανισμός «Αθήνα 2004» είδε στην αρχή θετικά την προσφορά μας αυτή, αλλά παρά τις ομολογουμένως θετικές προσπάθειες του εκπροσώπου της κ. Πύρρου Δ., δεν εισακούσθηκε από το Υπουργείο Υγείας η αναγκαιότητα της έκδοσης της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.

Ο «Αθήνα 2004» χρησιμοποίησε τότε στρατιωτικό κυρίως προσωπικό προκειμένου να λειτουργήσει τις ακτινολογικές εγκαταστάσεις.

Η εκ νέου επίσκεψή μας το 2005 στον υφυπουργό κ. Γιαννόπουλο απέβη άκαρπη, μιας και εκείνος δεν θέλησε να αναγνωρίσει την ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ και ζήτησε να επανεξετασθεί το ζήτημα εκ νέου.

Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας μας, όποιος θέλει να μην προχωρήσει σε τίποτε, αναπέμπει το ζήτημα για γνωμοδότηση.

Φαίνεται επίσης -όπως τουλάχιστον μας δηλώθηκε- ότι την  κρίσιμη στιγμή (τέλη 2002) που όλα ήταν έτοιμα, κάποιος έβαλε το χέρι του και έδωσε την αφορμή να γλιστρήσει και πάλι η γραφειοκρατία του Υπουργείου υγείας που χρόνια τώρα αντιστέκεται σθεναρά στο να αποκτήσει επαγγελματική ταυτότητα και αναγνώριση το επάγγελμα μας.

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον 14 χρόνια τώρα, ο ΠΑΣΤΑ αγωνίζεται συστηματικά για να επιτύχει έκδοση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.

One thought on “Ιστορικό διεκδίκησης άδειας Άσκησης επαγγέλματος Τ.Α.

 • 3 Μαρτίου 2021, 22:44
  Permalink

  Είμαι σε αυτό το επάγγελμα από το 1991 μέχρι σήμερα (συνεχόμενα), στον ιδιωτικό τομέα σε θέση ευθύνης πια εδώ και αρκετά χρόνια . Έχω επίσης μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το σημερινό πλέον Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής .Γράφω γιατί θεωρώ αδικία αυτό που γίνεται σε σχέση με τους συναδέλφους από τα ΤΕΙ, γιατί θα μπορούσε να βρεθεί από το Υπουργείο μια “χρυσή τομή” για την αναγνώριση των πτυχίων Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων, ώστε να υπάρχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και σε εμάς, και όχι απαραίτητα η ισοτιμία των πτυχίων με τα ΤΕΙ αλλά τουλάχιστον ένα καθηκοντολόγιο που θα ανταποκρίνεται στο έργο και στις πραγματικές υπηρεσίες που καθημερινά παρέχουμε ( όχι βέβαια ως βοηθοί των βοηθών των Ακτινοδιαγνωστών) !!!!. Στα χρόνια της επαγγελματικής μου καριέρας -άλλωστε- ίσχυε και ΙΣΧΥΕΙ το παράδοξο (όπως και σε πολλούς παλιούς συναδέλφους στον ιδιωτικό τομέα που γνωρίζω ) να έχουν αποφοίτους των ΤΕΙ “υφισταμένους” τους και να έχουν εκπαιδεύσει άλλους τόσους στα Ακτινολογικά Εργαστήρια και στους ευρύτερους τομείς της δουλειά μας .
  Συνάδελφοι ας συνεχίσουμε όλοι μαζί τον αγώνα για την άδεια Άσκησης επαγγέλματος και για τους Χειριστές ιατρικών μηχανημάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν και το πιστοποιητικό Ακτινοπροστασίας από την ΕΕΑΕ. Σήμερα νομίζω δυστυχώς, λόγω συνθηκών COVID , ίσως είναι κατάλληλη ευκαιρία μας με τους υγειονομικούς στο προσκήνιο και όχι ξεχασμένους σε μια γωνία.
  Ειλικρινά δεν έχω προσωπικά να κερδίσω τίποτα πια, όμως θα ήθελα πριν την σύνταξη μου, όσα χρόνια απομένουν, να βοηθήσω άξιους νέους συναδέλφους να καταφέρουν τα αυτονόητα (που εγώ έδωσα αγώνες για να κατακτήσω).

  Είμαι στην διάθεση σας… για οτιδήποτε περαιτέρω.
  Με εκτίμηση στο πρόσωπο σας και στον αγώνα σας.

  Σχολιάστε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *