Εισήγηση στην Ολομέλεια του ΚΕΣΥ για τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις απόκτησης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνολόγου Ακτινολόγου.

Ο Τ.Α. κατά την άσκηση του επαγγέλματος του επιδιώκει την παροχή της βέλτιστης φροντίδας υγείας για τον πολίτη στο πεδίο της ενασχόλησης του, την προαγωγή της προστασίας, ασφάλειας και ευημερίας του ασθενούς.
Τηρεί πιστά και εφαρμόζει εξατομικεύοντας κατά άρρωστο και περίπτωση τους κανόνες και κανονισμούς ακτινοπροστασίας.
Ο Τ.Α. ασκεί το έργο του σύμφωνα με τις επιστημονικά παραδεκτές και τεκμηριωμένες διεθνώς πρακτικές, με σκοπό να παρέχει τις βέλτιστες υπηρεσίες με χρήση ακτινοβολίας.
Ο Τ.Α. γνωρίζει και τηρεί τον Κώδικα Ηθικής που διέπει το επάγγελμα του όπως αυτός εξειδικεύεται από την επιστημονική εταιρεία του χώρου του, και την International Society of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT).

Περισσότερα