Αναγγελία Σεμιναρίου Ακτινοπροστασίας

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το πρώτο σεμινάριο ακτινοπροστασίας για τεχνολόγους ακτινολόγους με «Ακτινοπροστασία ασθενών και προσωπικού για Τεχνολόγους Aκτινολόγους Α ως Ω»

Δείτε την αναγγελία:

Σεμιναριο-Ακτινοπροστασίάς_αναγγελία-